Strategjia e zgjedhjes së vendit për Kampingun

Katër parime bazë për zgjedhjen e kampit:

Furnizimi me ujë, nivelimi i kampit, i pjerrët dhe me hije, larg rrezikut

Katër fusha bazë për ndërtimin e kampit:

 Tendazona kampingu, zona e ngrënies me zjarr, zona e marrjes së ujit, zona sanitare

Vendet e papërshtatshme për kamp janë si më poshtë:

(1) Në plazh ose në mes të luginës - nuk është e përshtatshme të shkarkosh ose të marrësh ujë;

(2) Ana e brendshme e kthesës së lumit – vërshimi;

(3) Ana e erës së majës së malit - era është e fortë dhe është e papërshtatshme për të marrë ujë;

(4) Vendet e ulëta në fund të luginës – shkëmbinj të lagësht dhe në rënie;

(5) Nën pemët e ngordhura ose koshere bletësh – sulmojnë pemët që bien dhe bletët e egra;

(6) Pikat e ushqimit të kafshëve – ngacmimi i kafshëve.


Koha e postimit: Jan-30-2023